Wirtualny Nauczyciel>Blog>Efektywna nauka>
To nie wina nauczyciela – przeciążone klasy i brak indywidualnego podejścia do ucznia
To nie wina nauczyciela – przeciążone klasy i brak indywidualnego podejścia do ucznia
Julka
Efektywna nauka

To nie wina nauczyciela – przeciążone klasy i brak indywidualnego podejścia do ucznia

Nieefektywne metody nauczania przynoszą opłakane skutki dla systemu edukacji. W ostatnich latach zauważalny stał się systematyczny wzrost liczby uczniów, którzy zamiast szkoły publicznej korzystają z jej prywatnej alternatywy lub całkowicie przenoszą edukację w cztery ściany domu. Powodów takiego zachowania może być wiele, jednak wśród najczęstszych wymienia się… nieefektywne techniki nauczania – w końcu do szkoły chodzimy po to, aby wynieść z niej potrzebną wiedzę! Czy jednak wina za taki stan rzeczy spoczywa na nauczycielu?

Rzeczywistość Polskich szkół

Nie da się zaprzeczyć, że w polskich placówkach edukacyjnych zachodzi bardzo wiele zmian. W rzeczywistości jednak nie są one nastawione na reformę dotychczasowego systemu nauczania – a już z pewnością nie są gotowe na wprowadzanie modyfikacji, związanych ze stale ewoluującymi potrzebami i wymaganiami współczesnych uczniów. Stosowane przez nauczycieli metody nauczania często są przestarzałe, co znacznie obniża poziom koncentracji oraz zaangażowania uczniów w prowadzone lekcje. To z kolei w dużej mierze przyczynia się do tego, że nie wynoszą oni z nich żadnych wartościowych treści. Czy jednak cała odpowiedzialność za to spoczywa wyłącznie na nauczycielu? Zdecydowanie nie! Dlaczego?

Nauczyciel kozłem ofiarnym systemu oświaty?

Ile razy zdarzyło się, że po powrocie do domu ze złą oceną dziecko za wszystko obwiniło nauczyciela? Niewątpliwie w jego postrzeganiu sytuacji tkwi ziarenko prawdy. Podejście edukatora do przekazywania wiedzy – a już z pewnością sposób, w jaki to robi – ma bowiem ogromny wpływ na zaangażowanie i motywacje ucznia do czynnego zgłębiania tematu. To z kolei może przekładać się na osiągane przez niego wyniki na testach czy w trakcie rozwiązywania zadań na forum klasy.

Niemniej jednak nie można całej winy przypisać nauczycielowi. Błędy w systemie edukacji w Polsce tkwią u podstaw, dotycząc przeciążonych klas czy aż nadto wypełnionej materiałem podstawy programowej. W wyniku wystąpienia tych zjawisk uczeń nie może liczyć na indywidualne podejście, które jest mu niezbędne do tego, by uczenie się stało się bardziej efektywne – czyli aby nie tyle osiągał lepsze oceny, ile lepiej przyswajał przekazywaną mu wiedzę.

Dlaczego indywidualne podejście jest tak ważne?

Indywidualne podejście do ucznia to najlepszy przepis na zwiększenie skuteczności nauczania. Dzięki temu każde dziecko może zdobywać wiedzę we własnym tempie i w najkorzystniejszy dla siebie sposób; każdy czuje się równy i ważny – a to działa niezwykle motywująco! Indywidualne podejście w trakcie nauki pozwala zapewnić poszczególnemu uczniowi adekwatne warunki do rozwoju zarówno intelektualnego, jak i emocjonalnego. Jego brak w polskich szkołach sprawia więc, że coraz więcej dzieci nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału do nauki. Czy jednak jest szansa, by dać im na to… szansę?

Brak indywidualnego podejścia w nauczaniu. Jak walczyć z problemami współczesnej edukacji?

Indywidualne podejście do ucznia w trzydziestoosobowej klasie, w której część uczniów pragnie zdominować lekcję, część robi wszystko, by uniknąć choćby wzrokowego kontaktu z nauczycielem, a część myślami błądzi w zupełnie innym kierunku? Brzmi jak coś niemożliwego do zrealizowania! W rzeczywistości jednak to z pozoru niewykonalne zadanie da się urealnić! Warto bowiem pamiętać, że nie wiąże się to z koniecznością przygotowania trzydziestu różnych metod nauczania, odrębnych dla każdego ucznia. W wielu przypadkach będą się one bowiem powielać lub dopełniać.

W indywidualnym podejściu najważniejsze jest jednak to, by dobrze poznać potrzeby dziecka i zaangażować się w przekazywanie mu wiedzy. Skoro nauczyciel widzi, że niektórzy uczniowie lepiej radzą sobie z wypowiedziami pisemnymi niż ustnymi, dlaczego by nie pozwolić każdemu na realizowanie swojego potencjału w preferowany przez niego sposób? W całym procesie najważniejsza jest także szczera rozmowa, która nie tylko umożliwi nauczycielowi poznanie swoich uczniów i dostosowanie metod nauczania do ich potrzeb, ale też sprawi, że będą oni otwarcie mówić o problemach napotkanych w trakcie przyswajania wiedzy.

Indywidualne podejście do ucznia? Także poza szkołą!

Jak zatem widać, czasem wystarczy odrobina chęci i zaangażowania, aby wprowadzić zmiany w polskich szkołach! Jednak oprócz tego indywidualne podejście do ucznia wymaga ścisłej współpracy nauczyciela z rodzicami oraz poszukiwania rozwiązań, mających na celu zwiększenie efektywności nauki. Jednym z nich bez wątpienia jest Wirtualny Nauczyciel – narzędzie, dzięki któremu skuteczna nauka matematyki staje się możliwa! Wirtualny Nauczyciel prowadzi korepetycje online przy wykorzystaniu założeń neuroedukacji oraz sokratejskiej metody nauczania. Dzięki temu każde zadanie jest dostosowane do predyspozycji ucznia, co pozwala zindywidualizować naukę.

Nowoczesne metody nauczania

Innowacyjne metody nauczania przynoszą wymierne korzyści zarówno dla uczniów, którzy potrzebują więcej czasu na przyswojenie materiału, jak i tych, którzy na ogół nudzą się na lekcjach. Aplikacja do nauki matematyki dopasowuje się do aktualnego poziomu wiedzy użytkownika i pomoże go skutecznie rozwijać. Kreatywne zadania pomagają znaleźć zapał do nauki nawet tym uczniom, którzy nie przepadają za wykonywaniem działań. Ponieważ ich trudność jest dopasowywana do umiejętności, polecenia nie zniechęcają, lecz stawiają przed dzieckiem coraz to nowe wyzwania. Dzięki sprawdzonemu algorytmowi aplikacja oceni, czy użytkownik przyswoił już materiał, czy może powinien go przećwiczyć jeszcze raz. Polecenia są sformułowane przy tym w taki sposób, by nie zniechęcać ucznia i nie wytykać błędów. Takie aktywne metody nauczania na odległość nie tylko pomagają rozwijać szkolne umiejętności, ale także wzmacniają w dziecku poczucie sprawczości i wiarę w swoje kompetencje, co jest szczególnie ważne w przypadku dzieci, które mają problemy w nauce.

Interaktywne metody nauczania matematyki z jednej strony zastępują tradycyjne stacjonarne korepetycje, a z drugiej oferują znacznie większe możliwości. Prywatne lekcje na ogół nie są niestety tanie, więc nie wszyscy rodzice mogą sobie na nie pozwolić. W dodatku uczeń traci często na dojazdy wiele czasu, który mógłby poświęcić na powtarzanie materiału lub regenerację po całym dniu w szkole. Wybór aplikacji pozwala na zaoszczędzenie pieniędzy rodziców oraz czasu dziecka. Uczeń nie musi się również dostosowywać do godzin proponowanych przez korepetytora. Może więc powtarzać materiał w każdym miejscu i czasie, w którym czuje się komfortowo — w swoim pokoju po szkole, w komunikacji miejskiej, podczas przerwy między lekcjami. Co szczególnie ważne, użytkownik nie czuje presji, ponieważ nie porównuje się do innych uczniów. To poczucie bezpieczeństwa zmniejsza ilość stresu związanego z nauką trudnego materiału, co przekłada się na szybszy proces przyswajania wiedzy i zdobywania sukcesów w szkole.

Testuj Wirtualnego Nauczyciela przez 7 dni zupełnie za darmo

Przekonaj się, że indywidualne podejście daje najlepsze efekty.

Polecane artykuły