Projekt badawczy

Screenshot from 2021-12-16 15-06-15.png

realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia j 2014-2020, Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej pt. „Wirtualny Nauczyciel – Platforma edukacyjna oparta o technologie sztucznej inteligencji”

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój działalności biznesowej spółki Wirtualny Nauczyciel przez wprowadzenie na rynek usługi pod tą samą nazwą i uzyskanie przychodów z jego sprzedaży.

Planowane efekty: Przewidziane w ramach projektu zadania mają na celu uruchomienie kanałów sprzedaży oraz kampanie promocyjne co pozwoli na pozyskanie pierwszych użytkowników, subskrybentów oraz ambasadorów marki – nauczycieli i korepetytorów.

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021

Wartość projektu: 1.181.069,43 PLN

Kwota dofinansowania: 923.463,36 PLN