Wirtualny Nauczyciel>
Projekt badawczy

Projekt badawczy

Screenshot from 2021-12-16 15-06-15.png

Projekt I

Wirtualny Nauczyciel sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia j 2014-2020, Działanie 1.1. Platformy startowe dla nowych pomysłów 1.1.2 Rozwój startupów w Polsce Wschodniej pt. „Wirtualny Nauczyciel – Platforma edukacyjna oparta o technologie sztucznej inteligencji”.

Cel projektu: Celem projektu jest rozwój działalności biznesowej spółki Wirtualny Nauczyciel przez wprowadzenie na rynek usługi pod tą samą nazwą i uzyskanie przychodów z jego sprzedaży.

Planowane efekty: Przewidziane w ramach projektu zadania mają na celu uruchomienie kanałów sprzedaży oraz kampanie promocyjne co pozwoli na pozyskanie pierwszych użytkowników, subskrybentów oraz ambasadorów marki – nauczycieli i korepetytorów.

Termin realizacji: 01.01.2021 – 31.12.2021

Wartość projektu: 1.181.069,43 PLN

Kwota dofinansowania: 923.463,36 PLN

Projekt II

Wirtualny Nauczyciel – kształcenie umiejętności matematycznych przy pomocy zautomatyzowanej platformy edukacyjnej.

Cel Projektu: Opracowanie Inteligentnego Kalkulatora (IK) oraz jego wykorzystanie do rozbudowy bazy zadań wirtualnego asystenta do nauki matematyki - Wirtualnego Nauczyciela.

Wirtualny Nauczyciel opracowuje moduł projektu Inteligentnego Kalkulatora, który będzie używany do sprawdzania krok po kroku rozwiązania zadania ucznia oraz dostarczania indywidualnej informacji zwrotnej na podstawie odpowiedzi użytkownika. Inteligentny Kalkulator zautomatyzuje generowanie treści zadań, co ułatwi i znacznie przyspieszy pracę nad wypełnianiem całej podstawy programowej nauczania matematyki uczniów w wieku 10-19 lat w aplikacji Wirtualny Nauczyciel. Projekt realizowany jest w ramach inwestycji funduszu ABAN Fund współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,

Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.

Wartość projektu: 1 100 000,00 PLN

Kwota dofinansowania: 880 000,00 PLN